For meg er alle som tjenestegjør for Forsvaret veteraner, både utenlands og i Norge, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Vi glemmer ikke innsatsen til krigsseilerne og våre veteraner fra 2. verdenskrig. Det de gjorde for vår selvstendighet og vår frihet står det for alltid stor respekt av. Veteraner fra internasjonale operasjoner har også tatt risiko, langt hjemmefra, i operasjoner der våre politisk valgte myndigheter har bestemt at Forsvaret skal delta.

– Men i veteranbegrepet legger jeg alle de kvinner og menn som hver dag har forsvart våre verdier og vår frihet både hjemme og ute, men som ikke faller inn i kategorien veteraner fra 2. verdenskrig eller veteraner fra internasjonale operasjoner.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skriver dette i et innlegg i Forsvarets eget blad, Forsvarets forum.

Denne avklaringen kommer nå, etter at mange har oppfattet det slik at veteranbegrepet bare dekker de som har deltatt i internasjonale operasjoner og under andre verdenskrig. Det er kanskje ikke så rart. På forsvarets nettsider og i flere andre sammenhenger har det så lagt vært lagt stor vekt på at veteraner er de som har deltatt under andre verdenskrig eller deltatt i internasjonale operasjoner. Her heter det om veterandagen: «8. mai feirer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner».

EN LØPENDE DISKUSJON
Det har vært en løpende diskusjon om hva slags tjeneste som bør falle inn under veteranbegrepet. Man har blant annet underet seg over hvorfor ikke de mange som hver dag tjenestegjør, eller har tjenestegjort i Forsvaret – i mange tilfelle under skarpe operasjoner – kan smykke seg med hedersbetegnelsen veteran.

Om dette skriver forsvarssjefen:

– Forsvaret trygger landet og gjennomfører operasjoner hele tiden. Fra grensevakt i nord til kongevakt i sør, med kystvakt og redningstjeneste, med undervannsbåter og overvåkningsfly. Mennesker på beredskap i tjeneste eller som reservister. Forsvaret hevder suverenitet, nasjonalt og sammen med Nato. Alt for at vi skal bevare fred, frihet og demokrati og være forberedt på å forsvare landet militært, hvis det kreves.

Forsvaret bidrar til løsning av oppdrag og gjennomføring av operasjoner. Derfor mener forsvarssjefen at alle som har vært i Forsvaret er veteraner, om de har vært sivilt eller militært tilsatt, eller vernepliktige som har gjort tjeneste.

INTOPS EN SPESIELL KATEGORI
Den gruppen som har deltatt og deltar i internasjonale operasjoner er likevel spesiell. Om denne kategorien tjenestegjørende sier forsvarssjefen at internasjonale operasjoner er definert i Forsvarsloven og ligger til grunn for regjeringens handlingsplan for veteraner.

– De som deltar eller har deltatt i internasjonale fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats på vegne av Norge har krav på spesiell oppfølging – det er bra. Våre veteraner fra internasjonale operasjoner blir også fulgt opp gjennom at det er etablert et juridisk rammeverk for oppfølgingen.

Ett eksempel er erstatningsordningen for denne kategorien veteraner.

Men når det gjelder veteranbegrepet i sin alminnelighet så er tiden inne for å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort for Forsvaret, skriver general Eirik Kristeffersen.