Den senere tiden har Forsvaret arbeidet på spreng for å finne en erstatning for NH90-helikoptrene. Valget falt på det amerikanske Seahawk, og første leveranse vil være på plass allerede i 2025.

– I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Det var på en pressekonferanse i dag at nyheten ble kjent.

Kystvakten
Helikoptrene skal i første omgang brukes til Kystvakten, men de vil også være klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

For å sikre og beholde nødvendig helikopterkompetanse hos mannskapene ved Bardufoss vil Luftforsvaret sende personell til Danmark i forkant av leveransene.

Beslutningen om å anskaffe en annen type helikopter enn det opprinnelige kom etter at regjeringen i sommer ga Forsvaret i oppdrag å si opp kontrakten med selskapet Nato Helicopter Industries. Det har en stund vært antatt at regjeringen ville foreslå det amerikanske Black Hawk-helikoptret, et velprøvet helikopter som mer eller mindre betraktes som en «hyllevare».

Presset marked
Men markedet for anskaffelse av denne typen kapasitet er for tiden er svært presset og det har så langt vært uklart hva regjeringen ville ende opp med. I spørretimen på Stortinget for noen dager siden sa forsvarsminister Gram at det tar tid å anskaffe helikoptre som er i stand til å løse militære oppdrag fra havgående fartøyer til alle årstider og i all slags vær, uavhengig av om man kjøper hyllevare eller ikke.

Nå har altså regjeringen funnet en løsning, etter en tett dialog med amerikanske myndigheter den siste tiden. Norge får først mulighet til å anskaffe inntil tre nye MH-60R Seahawk helikoptre, som egentlig var tiltenkt US Navy.

Seks helikoptre
Totalt kjøper Norge seks helikoptre, som skal leveres i perioden 2025 til 2027. Leveransetider forutsetter at Norge inngår avtale med amerikanske myndigheter sommeren 2023. Kontraktsinngåelsen krever Stortingets godkjennelse. Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Opposisjonen på Stortinget er positiv til kjøpet.

– Det er bra at anskaffelsen kommer nå, og ikke utsettes til neste langtidsplan for Forsvaret. Helikoptrene har en særdeles viktig funksjon knyttet til suverenitetshevdelse, overvåkning, fiskerioppsyn og ubåt-jakt i våre enorme havområder. Det er spesielt viktig å beholde personellet i maritim helikopterving inntil de nye helikoptrene er på plass, skriver Høyres fremste forsvarspolitiker, Hårek Elvenes, i en epost til VG.

Bardufoss blir basen
Fremtidig base for Seahawk vil være på Bardufoss. Kostnadsrammen er 12 milliarder kroner ifølge Forsvarsdepartementet.

I mer enn ti år har Forsvaret vært uten tilfredsstillende maritime helikoptre. Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem sitt forslag til forsvarsstruktur i 2019 foreslo han at samtlige av de 14 NH90 helikoptrene skulle brukes på fregattene og at det i stedet skulle kjøpes inn ti nye maritime helikoptre til Kystvakten. Men dette ble ikke imøtekommet av Stortinget. I stedet besluttet den nåværende regjeringen å si opp kontrakten på NH90-helikoptrene i fjor sommer.

Reelt sett har det vært fire aktuelle kandidater til å levere nye militære helikoptre til Norge, det vil si Airbus, Bell, Leonardo og Sikorsky. For maritime helikoptre valgte regjeringen altså Seahawk, som produseres av Sikorsky.

Mer informasjon om helikoptret finner du her.