Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet har bevisst unnlatt å varsle tilsynsmyndighetene når de har brukt falske basestasjoner. Dermed har de også ignorert lovverket Stortinget satte som en forutsetning for å tillate mer bruk av mobilovervåkingsutstyr, skriver Aftenposten.

Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge. Fra de folkevalgte var det en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte imsi-catchere.

I et brev fra 26. november i fjor skriver PST-sjef Benedicte Bjørnland at hun mener varslingsplikten er i strid med taushetspliktbestemmelsene.Ifølge Bjørnland bruker PST denne typen utstyr slik at det «i all hovedsak skjer på en slik måte at det ikke skal forekomme forstyrrelser i nettet».

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) bekrefter i et brev til justiskomiteen på Stortinget at politiet og PST ikke har varslet om når de bruker falske basestasjoner, skriver Aftenposten.

– Vi har nå tatt initiativ til en praktisk måte å gjennomføre varslingen til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet på, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

– Dette har vi gjort for å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter. Vi har forståelse for at det i en konkret sak kan være behov for varsling til NKom, med det formål at rettighetshaverne kan unngå unødig feilsøk, sier Bernsen til avisen.

Les mer i Aftensposten