– Veteranene fra Afghanistan har gjort en uvurderlig innsats og utgjort en forskjell, sa statsminister Erna Solberg i sin tale før H. M. Kongen avduket det nye nasjonale veteranmonumentet på Akershus festning i dag. Veteranmonumentet er reist for å hedre alle som på våre vegne har deltatt i internasjonal tjeneste.

– Internasjonale operasjoner kan være risikofylte. Våre veteraner har tjenestegjort under til tider svært krevende forhold. I krig, krigssoner, konfliktområder og humanitære kriser. Våre soldater er kjent for sin profesjonalitet og integritet, sa statsministeren.

– Våre bidrag har medvirket til å skape fred, avslutte terrorregimer og ført til at lokalbefolkningen har fått en bedre og tryggere hverdag. Bidragene har gitt internasjonal stabilitet og sikkerhet og samtidig gitt oss en stemme i iternasjonale fora, sa hun.

UVURDERLIG INNSATS
Om det norske bidraget i Afghanistan sa statsministeren at vi sammen med våre allierte har bidratt til å forhindre den internasjonale terrortrusselen fra landet, som var hovedmålet da vi gikk inn i landet i 2001.

– Veteranene fra Afghanistan har gjort en uvurderlig innsats. De har ryddet veibomber. De har stanset selvmordsbombere og forhindret terrorangrep. Dette har utgjort en forskjell, sa Solberg.

I sin tale sa Solberg at hun synes det er vondt å se det som nå utspiller seg i Afghanistan.

– Mange av våre Afghanistan-veteraner har et nært forhold til sine afghanske samarbeidspartnere og til lokalbefolkningen. Derfor er det veldig menneskelig å kjenne på både avmakt og fortvilelse nå. Likevel mener jeg at Norges innsats i Afghanistan har vært viktig, sa hun.

STOLT
Jeg er stolt av alle nordmenn som har bidratt både militært og sivilt gjennom disse årene, sa statsminister Erna Solberg.

Les mer om veteranmonumentet her.

Regjeringen, Kongehuset, Forsvarsdepartementet og Forsvaret, samt inviterte fra det offisielle Norge og andre spesielt inviterte, var til stede under avdukingen.

Samme dag ble det også gjennomført en medaljeseremoni med overrekkelser av regjeringsmedaljer og forsvarssjefens medaljer for innsatsen i Afghanistan, Syria og Irak.

23 MEDALJER
På grunn av koronapandemien ble medaljeseremonien 8. mai i fjor og 8. mai i år utsatt. Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. I dag fikk 23 personer sine velfortjente medaljer.

Dekorasjonene som ble overrakt er regjeringens Krigskors med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. I tillegg ble Forsvarets medalje for Edel Dåd, Forsvarets innsatsmedalje med rosett og Forsvarets innsatsmedalje overrakt. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid. Noen av medaljemottakerne tilhører Forsvarets skjermede personell, noe som gjør at detaljer om personene og deres oppdrag ikke offentliggjøres. De fikk overrakt sine medaljer i en lukket seremoni tidligere på dagen.