For å møte en eventuell trussel fra Russland vil hærsjef Rune Jakobsen ha tilbake faste kampstyrker i Norges nordligste fylke. Til NRK sier generalinspektøren for Hæren at han ønsker å gjeninnføre kampstyrkene for å redusere tiden man bruker på å være stridsklar.

– Det er ingen tvil om at fysisk tilstedeværelse av avdelinger i Finnmark vil redusere tiden for å være stridsklar i det området, kontra å måtte forflytte styrker fra Indre Troms, sier Jakobsen.

– Det er ingen trussel i dag. Men framtiden er uforutsigbar. Det har vi sett av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa i
øyeblikket, legger han til. Ifølge NRK ønsker hæren 200-300 soldater i en jegerbataljon samt et stridsvognkompani på Garnisonen i Porsanger. Det er ett av to alternativer hærsjefen ser for seg.

– Dersom man på politisk nivå bestemmer seg for å ville ha en fysisk tilstedeværelse, kan vi gjenopprette en avdeling på Porsanger, slik vi hadde for to år siden. Eller vi kan sørge for at avdelinger ved Brigade Nord til en hver tid er til stede på rotasjonsbasis.

Frykten for et russisk angrep kommer hovedsakelig av at naboene i øst har viktige atomvåpenlager på Kolahalvøya nær Finnmark.
Dersom Russland skulle komme i en konflikt med NATO, vil nasjonen ønske å beskytte disse.

– Hvis vår nabo i øst opplever en konfrontasjon med NATO eller Vesten, vil de nok, i henhold til doktrinen, ha et behov for å beskytte atomvåpnene på Kola. Da er det et sannsynlig scenario, sier Jakobsen til NRK.