I ettermiddag fulgte utenriksminister Espen Barth Eide opp og støttet synet om at Ukraina bør kunne bruke vestlige våpen mot mål i Russland. Vi kan ikke tvinge Ukraina til å kjempe med én hånd på ryggen, sier han.

Etter at generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg gikk ut og ba EU-land om å oppheve begrensninger på våpen som blir levert til Ukraina, har en rekke aktører i inn og utland hevdet at Ukraina er i sin fulle rett. Ukraina er i krig med Russland. Det er ingen grunn til at Ukraina skal være underlagt andre begrensninger i sin krigføring enn det som følger av krigens folkerett.

– Vi mener at Ukraina har en krystallklar folkerettslig adgang til å angripe Russland inne i Russland som en del av sitt forsvar for ukrainsk territorium, sier Barth Eide til NRK.

Dette innebærer at Ukraina kan bruke våpen som de har mottatt fra andre land mot militære mål som er relevante for krigføringen i Ukraina, ellers påføres Ukraina avgrensninger som gjør det vanskeligere å vinne, ifølge Barth Eide.

– Det er helt alminnelig i krig, og vi kan ikke tvinge Ukraina til å kjempe med en hånd på ryggen, sier han.

Den senere tid har debatten om dette skutt fart, og det er først og fremst USAs restriksjoner på de våpen amerikanerne har levert til Ukraina det tenkes på. USA har så langt lagt begrensninger på Ukrainas bruk av donerte våpen, idet Ukraina ikke får angripe russiske militære mål på russisk jord. USAs utenriksminister Antony Blinken skal imidlertid være blant dem som mener restriksjonene må fjernes.

Se også denne artikkelen.

Foto: NTB