– Det er tre lærdommer jeg mener vi allerede kan trekke av krigen i Ukraina, sa Natosjef Jens Stoltenberg under NHO´s årskonferanse i dag. Det ene han fremhevet var nødvendigheten av å investere i sikkerhet, det andre at næringsliv også er politikk, mens det tredje var at autoritære regimer holder sammen, noe som i seg selv gjør verden farligere.

FLERE SOLDATER
Stoltenberg gjentok budskapet om å invester mer i forsvar, som har vært Nato´s budskap lenge.

– Det kan ikke lenger være noen tvil om nødvendigheten av å investere i vår sikkerhet. Vi trenger flere soldater, vi trenger trente soldater, mer utstyr og mer ammunisjon, og alt dette koster penger, sa Stoltenberg.

MINDRE AVHENGIGHET
– Den andre lærdommen vi kan trekke er at det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer, fortsatte han og minnet om at det ikke er lenge siden mange mente at det å kjøpe gass fra Russland utelukkende var et kommersielt spørsmål.

«BUTIKK ER OGSÅ POLITIKK»
– Virkeligheten er at det er et politisk spørsmål, sa Stoltenberg. Det handler om vår sikkerhet. Butikk er også politikk, og da må vi ikke gjøre den samme feilen overfor andre autoritære regimer, ikke minst overfor Kina, sa han og advarte mot å gjøre oss så avhengig av enkeltråvarer og produkter at vi blir sårbare.

– Det betyr at vi må hindre at vi eksporterer teknologi som etterpå kan bli brukt for å true oss. Vi må sikre oss kontroll over vår infrastruktur. Det gjelder alt fra havner og flyplasser til 5G nettverk.

HANDLE MED KINA
Stoltenberg presiderte at det ikke er noen grunn til at vi ikke skal handle med Kina. Men vi må gjøre det på måter som ikke undergraver vår sikkerhet. Det er et felles ansvar, sa han. Myndighetene fastsetter rammer og bedriftene har et ansvar for å være aktsomme.

Det kan ikke være sånn at alle lønnsomme prosjekter gjennomføres bare fordi de er lønnsomme. Det kan ikke være slik at kortsiktige interesser settes foran grunnleggende nasjonale interesser, sa han.

– Det er ofte sagt at krig er for alvorlig til å overlates til generalene. På samme måte er næringsvirksomhet for alvorlig til å overlates til næringslivsledere, sa Stoltenberg.

FINNER SAMMEN
Den tredje lærdommen var at autoritære regimer finner sammen. Han viste i den forbindelse til at bare få dager før invasjonen i Ukraina så møttes president Putin og president Xi i Peking der de underskrev en felles erklæring om grenseløst partnerskap og at Kina for første gang har støttet Russlands krav om ingen nye Nato-medlemmer. Kina har ikke fordømt invasjonen i Ukraina.

– Vi ser at Russland bygger ut sine bånd med land som Iran og Nord-Korea. Dette er forskjellige land og forskjellige regimer, men de har en ting felles, og det er at de ikke deler våre verdier, de ønsker en annen verdensorden. Da er det desto viktigere at vi som tror på demokrati og frihet står sammen, sa Stoltenberg.

Samlet representerer Nato 50 prosent av verdens økonomiske makt og 50 prosent av verdens militære makt.

– Så hvis vi står sammen, så er vi trygge både i forsvaret for freden og i forsvaret av demokratier, sa Nato-sjefen.

Du kan se hele talen til Stoltenberg her

Foto: NTB