Med krig i Europa – på fjerde året – er det viktig med effektiv kontroll over vårt territorium, skriver Nils Tore Gjerde, tidligere befal i HV og medlem av Romsdal forsvarsforening i en artikkel i Sunnmørsposten i dag.

Gjerde viser til Ukraina og Georgia som begge har mistet deler av sitt territorium til såkalte «uavhengige stater» og «folkerepublikker». Han mener det er feil å redusere antall soldater på bakken. –  Andre land øker styrkeoppsettingen, mens Norge gjør det motsatte, skriver han.

– Krig føres i dag på andre måter enn før, jf. Georgia og Ukraina som begge har mistet deler av sitt territorium til såkalte «uavhengige» stater og «folkerepublikker» væpnet og finansiert av nabolandet Russland. Krim er annektert.

På «grensen» mellom Georgia og den «uavhengige» staten Sør-Ossetia flyttet russiske grensevakter nylig (4. juli) grensemarkeringen 700 meter inn på georgisk område, noe som førte til at flere jordbrukere ikke lenger kunne bruke sine åkrer. Et forsøk på det ville etter alle solemerker føre til arrestasjon, fengsel og bøter ilagt av sør-ossetiske «myndigheter».

Dataangrep en stadig større utfordring
Det siste omfattende dataangrepet mot store firma over hele verden, gikk spesielt hardt ut over Ukraina, hvor også statlige organ ble rammet. En tilfeldighet, spør Gjerde. Neppe, skriver han. – Ukraina bruker nå 6 prosent av BNP på forsvaret. De holder en 500 km lang front i øst mot angrep fra opprørsstyrker som også består av russiske soldater. Tapene på ukrainsk side nærmer seg nå tre tusen. Det går knapt en dag uten drepte eller sårede ukrainske soldater. Ukraina er de facto i krig med Russland.

Med krig i Europa – på fjerde året – er det viktig med effektiv kontroll over vårt territorium, understreker Gjerde.

Trenger også Sjøheimevernet
Gjerde er også uenig i nedleggelsen av Sjøheimevernet:

– For mange er nedleggelsen av SHV vanskelig å forstå. Denne delen av Heimevernet ble opprettet i 1951 og koster årlig 80 millioner kroner å drive. SHV skal overvåke skipstrafikken langs kysten og sikre viktige havner og installasjoner som for eksempel farvannene rundt Haakonsvern og oljeraffineriet på Mongstad.

Innsatsstyrken «Salamander» på Vestlandet ble nylig avviklet, og 2000 mann, de fleste frivillige, innleverte sine våpen. Ifølge politikerne skal SHV erstattes av ny teknologi og HV-styrker på land.

Men hvordan kan fem indre kystvaktfartøyer erstatte 2000 soldater, 130 fartøyer og 160 kystmeldestasjoner, spør Gjerde. Sjøheimevernet i Nord-Norge skal avvikles først i fjerde kvartal i år. Forstå det dem som kan, skriver tidligere HV-befal Nils Tore Gjerde.

Foto: Forsvaret