Rikets forsvarsmakt må ikke brukes utenfor rikets grenser uten Stortingets samtykke, med mindre det er tvingende nødvendig for å forsvare landet, heter det i et grunnlovsforslag fra SV.

Grunnlovsforslaget skal sikre at Stortinget blir konsultert før Norge deltar i internasjonale operasjoner. I dag kan regjeringen ta en selvstendig beslutning om dette. Det vil SV ha slutt på.

Det er spesielt Norges deltakelse i Libya i 2011 som er bakgrunnen for forslaget. Da satt regjeringen Stoltenberg ved makten. Via telefonmøter og SMS´er til egne regjeringsmedlemmer og opposisjonslederne på Stortinget besluttet Norge å sende F-16 fly på NATO-oppdrag i Libya. Regjeringen møtte to dager etter at beslutningen ble tatt og Stortingets utenrikskomite ble orientert tre dager etter.

I 2018 konkluderte det såkalte Libya-utvalget med Jan Petersen i spissen at regjeringen hadde oppfylt de konstitusjonelle kravene da regjeringen Stoltenberg stilt flyene til NATOs disposisjon. Samtidig belyste rapporten viktige og vanskelige dilemmaer knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner.