Regjeringen går inn for å gi Finland og Sverige sikkerhetsstøtte i perioden fra de søker medlemskap til de antas som fullverdige medlemmer av Nato.

Russland har ved flere anledninger truet med at det vil få politiske og militære konsekvenser dersom Finland og Sverige søker medlemskap i Nato. Det har ikke vært tydelig hvilken form eventuelle reaksjoner vil få, men ifølge ulike kommentatorer kan det dreie seg om alt fra protester og trusler om bruk av kjernevåpen, til ulike styrkedemonstrasjoner, cyberangrep og begrensede militære aksjoner.

FELLES POLITISK ERKLÆRING
Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre jobber nå Natolandene Norge, Danmark og Island med en felles politisk erklæring for å understøtte Sveriges og Finlands sikkerhet i perioden mellom søknad og opptakelse som Nato-medlemmer.

Sverige har fra før bilaterale avtaler av forskjellig karakter med flere Nato-land, og både USA og Storbritannia har gitt Sverige og Finland sikkerhetsgarantier i en overgangsfase.

Støre opplyser til VG at den solidaritetserklæringen Norge jobber med sammen med Danmark og Island likner den avtalen Sverige nylig inngikk med Storbritannia.

Statsministeren tror også at Nato etter en søknad vil møte Sverige og Finland med en solidaritetserklæring av betydning for søkerlandenes sikkerhet.

HISTORISK
Igår formiddag erklærte Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin at de støtter Nato-medlemskap, en erklæring som betegnes som historisk.

Ifølge den svenske avisen Expressen vil den svenske regjeringen ta en formell beslutning om Natomedlemskap førstkommende mandag.

Dersom alt går som forventet kan Sverige og Finland være fullverdige medlemmer av Nato i løpet av dette året.

STRATEGISK SYNERGIEFFEKT
– Et svensk og finsk Natomedlemskap vil kunne skape en strategisk synergieffekt ved å samordne forsvaret av de tre landene på den skandinaviske halvøy og etablere en samlet forsvarsevne som er betydelig større enn summen av de tre lands forsvar hver for seg, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til Norges Forsvarsforening.

– Med sitt angrep på Ukraina har Vladimir Putin åpnet et mulighetsvindu for Sverige og Finland til å gå inn i NATO uten at noen vil tillegge russiske protester noen særlig vekt eller betydning, sier Diesen.

IKKE UVENTET
NUPI-forsker Unni Wilhelmsen mener at en søknad om Natomedlemskap fra Sverige og Finland ikke kommer uventet på Putin og hans regime.

– Kreml har på en måte snakket om dem som Nato-medlemmer i flere år allerede, sa Wilhelmsen på et møte i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI..

Hun tror også at med Sverige og Finland som Nato-medlemmer, så vil Norges lange linje i sikkerhetspolitikken stå sterkere i alliansen, en linje som har dreid seg om å forsøke å balansere mellom avskrekking og å berolige Russland.