På Norges Forsvarsforenings landsmøte, som gjennomføres i Tønsberg denne helgen, gikk foreningen i dag inn for å gjenopprette den tidligere forsvarskomiteen på Stortinget. Den gjenopprettede komiteen kan etter foreningens mening få navnet «forsvars- og beredskapskomiteen», eller «forsvars- og sikkerhetskomiteen».

Det var i 2009 at Stortinget besluttet å slå sammen utenrikskomiteen og forsvarskomiteen til den nåværende «utenriks- og forsvarskomiteen». Bakgrunnen for beslutningen var blant annet ønsket om å styrke utenlandoperasjoner som en del av det politiske arbeidet.

Norges Forsvarsforenings landsmøte 2021

Ifølge Forsvarsforeningen er det behov for å styrke det parlamentariske arbeidet knyttet til Forsvaret, som foreningen mener ikke er vist tilstrekkelig parlamentarisk oppmerksomhet de senere år. Forsvarsforeningen mener også at Forsvarets virksomhet og aktiviteter i større grad er knyttet opp mot arbeidet med sikkerhet og beredskap, et område som like mye er et område av innenrikspolitisk natur.

På dette grunnlaget vil Norges Forsvarsforening arbeide for at det opprettes en forsvars- og beredskapskomite.

Det er tidligere fremmet forslag om tilsvarende i reglementskomiteen på Stortinget i 2017.