– Målsettingen er å få KNM Helge Ingstad på vannet i løpet av en fem til seks uker, opplyser flaggkommandør Thomas Wedervang i Forsvarsmateriell på en pressekonferanse i dag.

Hvorvidt fartøyet kan settes i full drift igjen er for tidlig å si.

– Vi regner med at det vil ta noen måneder til beslutningen om full drift vil bli tatt, sier sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

KNM Helge Ingstad ligger nå på Haakonsvern utenfor Bergen. Forsvarsmateriell har allerede bestilt prefabrikkerte stålplater for å tette hele skroget, slik at fartøyet kan flyte på egen kjøl.

– Det er utarbeidet en detaljert plan for hvordan man skal berge mest mulig av verdiene om bord på krigsskipet. En stor del av verdiene er allerede tatt ut, så langt 1.400 komponenter av en liste på 2.500, opplyser flaggkommandør Wedervang.

– Vi skal nå ha en grundig gjennomgang av skipets tilstand og utarbeide en tilstandsrapport. Først når den er klar vil det bli fattet en beslutning om fartøyets videre skjebne, opplyser han.