Et mulig resultat av den russiske storøvelsen Zapad-2021 kan bli at Russland får stasjonert styrker i Hviterussland, skriver journalist og Russlandkjenner Kjell Dragnes i seneste nummer av Norges Forsvar.

Det virker som om et av formålene med øvelsen i området er å styrke russisk kontroll med det såkalte Suwalkigapet, et 104 km langt grenseområde mellom Polen og Litauen.

«Gapet» skiller også Hviterussland fra den russiske enklaven Kaliningrad, og hvis Russland får kontroll med dette området, kan det hindre NATO i å komme de baltiske statene til unnsetning i en krise.

Gjennom flere år har Moskva lagt press på Minsk for å utvide det militære samarbeidet, og for å få stasjonert russiske avdelinger permanent i nabolandet.

Uttalelser fra hviterussisk side går ut på at landet deler Russlands syn på sikkerhetssituasjonen, og at Russland må kunne utplassere enheter i den vestlige delen av Hviterussland for å møte eventuelle trusler.

Les artikkelen her!

Bildet (NTB): Russlands president Vladimir Putin og hans forsvarsminister, Sergej Shoigu, inspiserer felles militærøvelser med Hviterussland under «Zapad-2021».