Den amerikanske hæren ønsker å lagre tyngre materiell i Nord-Norge. Ifølge Forsvarets Forum er det snakk om å lagre tyngre materiell til ei kompanistridsgruppe på 200 soldater i Nord-Norge.

Formålet med lagringen skal være å øve jevnlig med Brigade Nord. Det kom frem da sjefen for de amerikanske hærstyrkene i Europa, general Ben Hodges, var på besøk i Indre Troms i juni.

– US Army er en nær og viktig samarbeidspartner for Hæren. Det er et samarbeid utviklet over mange tiår med utvekslingsoffiserer, instruktører, elever og nå i økende grad med trening og øvelser. Under besøket til Hodges så vi på mulighetene for et tettere øvingssamarbeid, forteller generalinspektøren for Hæren, Rune Jakobsen, til Forsvarets Forum.

Etter besøket ble det utarbeidet en mulighetsstudie om saken, som nå er til vurdering i Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Ifølge Jakobsen kan det bli økt norskamerikansk mekanisert samtrening på Setermoen.

Amerikanske styrker deltok første gang i en større øvelse i Troms i juni 1964. Siden den gang har amerikanske styrker jevnlig deltatt i øvelser i nord, selv om interessen gradvis har dabbet av de siste 15 årene.

Amerikanere hadde tidligere forhåndslagret materiell i Indre Troms. Fra 1989 til 2003 var materiellet til en amerikansk artilleribataljon lagret i et lageranlegg på Øvre Rossvoll i Målselv. Bataljonen var en del av NATO Composite Force (NCF), som var øremerket for innsats i Nord-Norge i en krigssituasjon.

NCF ble nedlagt i 2003, og amerikanerne hentet samme år ut materiellet sitt fra Øvre Rossvoll. Forsvarssjefens pressetalsmann, major Vegard Finberg, opplyser til avisen Nye Troms at Forsvarsdepartementet ikke har mottatt noen henvendelse fra amerikanerne om forhåndslagring av materiell i Indre Troms.

Det er noe departementet vil ta stilling til når og dersom en slik henvendelse kommer. Finberg oppfatter det imidlertid ikke slik at amerikanerne er i ferd med å «gjenoppdage» Nord-Norge. Han viser til at Hæren gjennom mange år har samarbeidet med den amerikanske hæren i Europa. Over lengre tid har norske avdelinger vært aktivt deltakende i øvingsog treningsvirksomhet sammen med den delen av den amerikanske hæren som er stasjonert i Europa.

Det har også deltatt amerikanske avdelinger på trening i Norge, senest hos Brigade Nord våren 2015.

– Mer trening med den amerikanske hæren i Norge kan være en naturlig videreføring av det samarbeidet som lenge har eksistert mellom de to nasjonenes hæravdelinger. Norge byr på unike øvingsmuligheter, særlig knyttet til skytefeltene våre i nord, sier Finberg.

Alt tyder på at øvelse Cold Response i Trøndelag i mars 2016 vil ha solid amerikansk deltakelse. Det planlegges med at US Army vil delta med to kompanistridsgrupper. I tillegg planlegger det amerikanske marinekorpset å delta med en bataljonsstridsgruppe og to større fartøyer. Det vil også bli deltakelse av amerikanske transportfly, jagerfly og tankfly.

– Foreløpig anslag tilsier amerikansk deltakelse med i underkant av 2000 personell, sier forsvarssjefens pressetalsmann til avisen Nye Troms.