Det er neppe kull og andre mineraler som er årsak til Russlands og Kinas interesse for å kjøpe opp rettigheter til kulldrift på Svalbard, skriver VG i dagens leder.

I lederen advares det mot å tillate disse landene å kjøpe slike rettigheter. Det handler om sikkerhetspolitikk, alt annet er underordnet, skriver avisen.

– Vi opplever stor interesse for rettighetene. Vi har samtaler med selskaper som hører hjemme i Kina og Russland, sier den pensjonerte advokaten Erling Lyngtveit til NRK. Han representerer selskapet som eier rettighetene til å utvinne mineraler og bergarter i Austre Adventfjord på Svalbard.

– Det er den eneste av disse type rettigheter i arktiske strøk i hele verden som er til salgs, sier han.

Staten har fra før kjøpt eiendommen Austre Adventfjord, men den kjøpte ikke rettighetene til å utvinne mineraler i området. Nå er disse til salgs, fra selskapet som heter Austre Adventfjord AS.

Norsk tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard har alltid vært viktig for å ivareta norske interesser, skriver VG i lederen og uttrykker i den forbindelse bekymring for Russland kraftige opprustning de senere år og Kinas kraftige fremvekst og ambisjoner i nordområdene.

– Kina har åpent demonstrert sine ambisjoner ved å erklære seg som en «nær-arktisk stat», og ønsker som en del av denne satsingen å få en sterkere tilstedeværelse på Svalbard. Som en stormakt verden må regne med – også her, skriver avisen.

Ifølge avisen må regjeringen bruke de verktøyene Norge råder over for å bremse både Kina og Russland. Det er helt nødvendig, gitt dagens sikkerhetspolitiske virkelighet. En virkelighet som neppe blir tryggere med det første.

I en kronikk på NRKs nettsider skriver Per Arne Totland at hvis Norge skal unngå at suvereniteten på Svalbard svekkes, må politisk motiverte kinesiske oppkjøp stanses. Det kan bli dyrt, men helt nødvendig, skriver han i kronikken.

– Utfordringen for Kina er manglende kystlinje i nord. Men det er et sted i Arktis hvor Kina kan få fotfeste på landjorden. Det er Svalbard, gjennom Svalbardtraktaten. Og med et enkelt grep kan Kina få en sterk posisjon på Svalbard, heter det i artikkelen.

Foto: Forsvaret