Senterpartiets Liv Signe Navarsete fremmet i dag forslag i Stortinget om at reduksjonen av størrelsen på HV stanses inntil Riksrevisjonens rapport om objektsikring er behandlet. Forslaget ble imidlertid nedstemt med 19 stemmer for og 82 stemmer mot. Senterpartiet opplyser at partiet vil følge saken tett i tiden som kommer.

Saken ble lagt frem i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

I rapporten fra Riksrevisjonen hevdes det at det er feil, mangler og svakheter ved sikringen av utsatte bygninger og infrastruktur. Riksrevisjonen pekte på dette allerede i 2015, og mener det er gjort altfor lite fra regjeringens side for å bøte på dette.

Heimevernet har et ansvar for objektsikring her i landet og Navarsete mente det er feil at regjeringen sier opp HV-soldater nå når denne rapporten foreligger og står foran en behandling i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg kalles nå inn til møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sammen med justisminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Tidspunktet for høringen er foreløpig satt til 27. august.

«Svært alvorlig», er Riksrevisjonens karakteristikk av de funn som er gjort. Dette er den sterkeste grad av kritikk fra Riksrevisjonen.

Navarsete bruker uttrykket «sjokkerende» om Heimervernet og politiets manglende evne til å sikre objekter. – Sikkerheten til vanlige norske borgere står på spill, sier Navarsete som lover å følge opp saken

Forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen mener kritikken mener at både han og hans forgjenger har gjort det klart for Stortinget at det vil ta tid å få på plass en tilfredsstillende objektsiktring.

– Vi er helt åpen på at dette er utfordrende. Det er et stort arbeid og det tar tid, sa Bakke-Jensen til NTB.

Men i den nylig utkomne rapporten skriver Riksrevisjonen at verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet har ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten.