Det norske forsvaret har i Afghanistan løst det oppdraget det har fått fra norske politikere, fastslår viseadmiral Elisabeth Natvig, stabssjef og nummer to etter forsvarssjefen.

Av Halvor Tjønn

På kort varsel, etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen måtte ta seg av en hel del presserende oppgaver i forbindelse med situasjonen i Afghanistan, kom stabssjef Elisabeth Natvig tirsdag til Arendalsuka for å delta på et arrangement i regi av Norges Forsvarsforening og 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner.

Se hele møtet her

Innledningsvis under møtet stilte redaktør i forsvarsforeningen, Christian Bugge Hjorth, Natvig spørsmålet om hvordan det oppleves å se det fullstendige sammenbruddet i Afghanistan, et land der det norske forsvaret har vært engasjert i temmelig nøyaktig 20 år.

– Den jobben vi har gjort, er vi stolte av, slo viseadmiralen fast. – Mange norske soldater har vært engasjert, og de har løst sine oppdrag på en utmerket måte. Nå ser jeg at president Joe Biden hevde at det aldri har vært meningen at USA, Norge og NATO skulle drive med nasjonsbygging i Afghanistan. Når det er sagt, er det klart at man ikke kan løse et slikt oppdrag utelukkende med soldater. Jeg vil legge vekt på at Afghanistan tidligere var et arnested for terrorister, men at det ikke lenger er det. På den andre siden: Vi har hatt mange norske soldater som har vært mentorer for afghanske kolleger. Det er klart at for dem må det være spesielt å se det vi har sett de siste dagene.

– Betyr det at du har et annet syn på NATOs oppdrag i Afghanistan enn det president Biden har?

– Det er klart at om vi bare skulle slå ned al-Qaida, hadde vi ikke behøvd å bli der så lenge. Det er videre klart at vi hadde et oppdrag som gikk ut over dette. Jeg ser at pårørende til norske soldater som mistet livet, de siste par dagene har sagt at de er i tvil om hvorvidt de menneskelige ofrene har vært berettiget. Jeg forstår dette. Likevel mener vi at vi kan forsvare det som er blitt gjort. Vi fikk et oppdrag fra norske politikere. Vi løste det oppdraget vi fikk.

– Og nå har vi en debatt om et norsk engasjement i Mali. Kan du kommentere det?

– Det har vært en politisk diskusjon om hvor stort engasjement vi skal ha. Vi utfører det oppdraget som politikerne gir oss, etter at politikerne har hørt på våre anbefalinger. Noen ganger blir våre anbefalinger fulgt, men andre ganger har politikerne andre vurderinger.

Løfter vi blikket videre ut i verden, ser vi at nye stormakter dukker opp. Hvem er du mest redd for, Kina eller Russland?

– Vi skal ha stor respekt for Kina som vokser fram som stormakt, og på endel områder er de flinke til å ta i bruk ny teknologi. Jeg tror ikke at Kina vil være en direkte trussel mot oss, men vi må følge med på hvordan de følger opp sitt forsvar og hvordan de bruker det. At vi vil se mye mer til Kina i våre nærområder, er helt klart. Ikke minst har kineserne de siste år økt sin forskningsaktivitet i nord. Hva gjelder forholdet til Russland, vil det være preget av både konkurranse og gjensidighet. I de siste år har vi sett at amerikanere, briter og franskmenn har fått et mye større fokus på nordområdene, og dette er en viktig utvikling.

– Russland driver øvelser mye mer nær våre grenser, og vi svarer dem. Virker våre svar provoserende?

– Vi driver ikke med noe annet enn det vi har gjort i lang tid. Russerne har trappet opp sin aktivitet, og vi på vår side har skaffet oss en noe høyere kapasitet. Jeg tror at russerne finner vår aktivitet forutsigbar. Men når det er sagt, er det det nok slik at de finner aktiviteten fra våre allierte mer uforutsigbar, og jeg vet ikke hvordan de reagerer på det. Vi ønsker ikke å hindre våre allierte å øve i våre områder, men vi ønsker for vår egen del å vise at vi har rimelig kontroll med våre områder.

– Betyr det at det er risikabelt å seile med våre allierte rett utenfor den russiske territorialgrensen?

– Jeg ser at det er ulike meninger. Vi mener at vi ikke provoserer, men det er andre som har andre meninger. Jeg vil hevde at det er viktig at vi ikke reduserer aktiviteten og overgir området til andre.

– Men er ikke Norge NATO i nord?

– Nei, der er vi ikke alene. Vi har ikke kapasitet til stort mer enn det vi gjør i dag.

– Kan vi klare oss uten NATO, slik du ser det?

– Nei, det ser jeg ikke for meg, ikke på noen som helst måte.