NATO er i ferd med å opprette fire «robuste» bataljoner som skal stå i de baltiske landene og Polen som en «rød linje» mot Russland.

Alle NATO-landene blir bedt om å bidra for å stable mellom 3.000 og 4.000 soldater på beina.

– Det har vi ikke besluttet ennå, men vi vurderer ulike bidrag som både er substansielle og som passer inn, sier Søreide om hva Norge vil sende til NTB.

– Det vi vurderer, er ting som representerer relevante nisjebidrag. Det gjelder å finne et godt balansepunkt, sier Søreide.

Forsvarsministeren bekrefter at USA, Storbritannia og Tyskland skal lede hver sin bataljon, mens det fjerde lederlandet fortsatt ikke er bekreftet.

Norge har samarbeidet tett med Tyskland i flere NATO-sammenhenger, og i alliansen snakker man allerede om at det er i den tyske bataljonen Norge kan bli «plugget inn».

– Det er en av de tingene vi ser på, sier Søreide.

Det er ventet at Tyskland får ansvaret for NATO-styrken i Litauen, at USA tar ledelsen i Polen og Storbritannia i Estland. Bataljonen i Latvia kan havne under canadisk ledelse.

Som en rekke andre land fikk Norge først en henvendelse fra NATO om å ta lederansvar i de nye styrkene i øst.

Men Søreide sier det ikke har kommet reaksjoner på at hun måtte takke nei på grunn av andre norske innsatsområder i både NATO og i nord.

– Det er stor forståelse for det at vi ikke kan ta rammenasjonsansvar for en hel bataljon, sier hun.

Målet med oppbyggingen er å sikre at NATO har styrker stående i regionen dersom situasjonen skulle bli tilspisset og Russland hindrer muligheten for å få inn styrker til Baltikum.

NATO har gjentatt at opptrappingen i øst skjer som et sikkerhetstiltak som følge av Russlands aggressive oppførsel i Ukraina. Russland mener på sin side at forsvarsalliansen skaper ustabilitet i regionen og ser med stor skepsis på NATOs planer.

– Vårt budskap er at NATO fortsatt vil beskytte og forsvare alle medlemsland fra enhver trussel fra enhver kant, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til pressen i Brussel.

– Samtidig søker vi ikke konfrontasjon med Russland. Vi ønsker ikke en ny, kald krig.