SKJEMA FOR SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTER

Last ned og fyll ut PDF-skjema. Lagre på egen PC. Fyll inn eget navn og e-postadresse under og hent deretter opp utfylt skjema fra knappen «Velg fil». Send så inn.

Etter godkjent budsjett og gjennomført arrangement, før opp faktiske utgifter i skjemaet og send på nytt sammen med alle bilag til: foreningspost@forsvarsforeningen.no

(Hvordan lagre på egen PC?: Legg musepeker på kanten av arket/skjemaet. Klikk høyre musetast og velg «Lagre som»)