På denne siden finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Norges Forsvarsforening er opptatt av å beskytte og respektere personvernet til alle våre medlemmer og brukere.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson.

Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysninger om deg er Norges Forsvarsforening, og i tilfeller ved bruk av medlemsregisteret vårt i Styreweb, et felles behandlingsansvar, fordi Styreweb forvalter opplysningene for Norges Forsvarsforening. Her er det lagt inn en personvernmodul inkludert taushetserklæring, som betyr at de som håndterer denne informasjonen (sentralt eller i lokalforeningen) må ved førstegangs innlogging i Styreweb akseptere dette før de kommer videre inn i StyreWeb.

Norges Forsvarsforening bestemmer formålet og bruk av personopplysninger som gjennomføres, og det er slik vi ofte kontakter deg. I samsvar med kravene i personopplysningslovgivningen har vi inngått en avtale som regulerer vårt felles ansvar for behandlingen av personopplysningene vi gjør og hvordan vi skal ivareta dine rettigheter.

Du har en rekke personvernrettigheter som du kan benytte deg av hos oss når du ønsker.

Dine rettigheter omfatter:

  • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.  
  • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg. 
  • Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg. 
  • Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare. 
  • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. 
  • Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte mail og sms.

Behandlingsansvarlig hos Norges Forsvarsforening er Tore J Rosseid, og du kan kontakte han på
e-post:  tore@forsvarsforeningen.no

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Dette innebærer at vi typisk sletter kontaktinformasjon innen 48 måneder etter at medlemsforholdet er avsluttet eller når du har vært inaktivt medlem i over 48 måneder.

Personopplysningsloven stiller krav til at den som behandler personopplysninger må sikre disse mot uautorisert tilgang, endring, sletting og deling. Vi har derfor innført både tekniske og organisatoriske tiltak gjennom vårt medlemsregister i Styreweb, for å sørge for at personopplysninger oppbevares sikkert og fortrolig.

Vi lagrer personopplysninger i systemer med begrenset adgang. Disse er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å sørge for at våre bruker- og kundeopplysninger håndteres forsvarlig og i henhold til dine rettigheter som bruker. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du bør derfor aldri oppgi eller sende sensitiv informasjon over internett med mindre det er nødvendig, nettsiden er kryptert og du har oppdatert antivirusprogramvare.