Knut Helge Hamre
Knut Helge HamreGeneralsekretær
Tore J. Rosseid
Tore J. RosseidSekretariatsleder

Besøksadresse: Sporveisgaten 29

Postadresse: PB 5235 Majorstuen, 0303 Oslo

Telefon: 23 19 62 60 (09:00 – 15:00)

Telefon direkte generalsekretæren: 990 96 704

Knut Helge Hamre kommer fra stillingen som militærassistent (MA) til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, en stilling han også hadde i seks år under admiral Haakon Bruun-Hanssens tid som FSJ. Arbeidet som MA har gitt ham en unik erfaring og innsikt i arbeidet på toppnivå i Forsvaret, i hele bredden av Forsvarets virksomhet i inn- og utland, og i grensesnittet mot Forsvarsdepartementet, øvrige etater og det politiske beslutningsnivået. Gjennom en rekke år har han vært involvert i arbeidet med Forsvarets langtidsplaner, blant annet som nestleder for Forsvarsstudie-07. Her ledet han også den gruppen som arbeidet med Forsvarets operative struktur.

I 2008-2012 var Hamre forsvarsattaché til Storbritannia og Irland. Av øvrig internasjonal erfaring har han også gjort tjeneste som Director of Staff for det tyskledede ISAF-hovedkvarteret i Afghanistan (RC North) i 2014. Like etter terrorangrepene 11.september 2001 ble han beordret til det norske liaisonteamet i US Central Command i Tampa og i 2005 jobbet han som FOHs liaison til det britiske Permanent Joint Headquarters(PJHQ).

Hamre har tung utdannelse i Forsvaret. Etter Krigsskolen er han uteksaminert fra Hærens stabsskole 1, Forsvarets stabsskole II og US Marine Corps Command and Staff College i Quantico/USA. Han har gjennomgått Sjefskurset ved Forsvarets høgskole og nasjonal UK-del av Royal College of Defence Studies (RCDS) i London.

Hans karriere startet på Infanteriets øvingsavdeling nr. 1 på Sessvollmoen i 1981. Etter uteksaminering fra Krigsskolen i 1986 jobbet han i ulike stillinger i Ingeniørvåpenet i Hæren som troppssjef, mobiliseringsoffiser og kompanisjef. Han har vært instruktør og kullsjef på Krigsskolen Gimlemoen og var sjef for Personellavdelingen ved Ingeniørregimentet og sjef for Beordringsseksjonen i Hærstaben.

CV KHHamre

Tore J Rosseid er sekretariatsleder i Norges Forsvarsforening i 50% stilling. I denne stillingen skal han ivareta foreningens medlemsforvaltning, økonomi og regnskap i tillegg til økonomi, ivaretakelse og drift av foreningens bygg i Sporveisgata 29. Han har bakgrunn som operativ Kystartillerist siden 1979 hvor han har tjeneste fra operative fort i Nord-Norge i tillegg til lang tjeneste på Befalsskolen for Kystartilleriet og Befalsskolen for Sjøforsvaret i tillegg til tjeneste ved Skyteskolen for Kystartilleriet. Videre har han lang erfaring med administrativ tjeneste ved Forsvarets Høgskole/Forsvarets stabsskole. Etter at han gikk av med pensjon fra Forsvaret har han i fire år jobbet ved Forsvarets Veterantjeneste med ettertildeling av medaljer for tjeneste i internasjonale operasjoner. Tore J Rosseid har ett års tjeneste som militær observatør i Midt-Østen (Israel og Libanon) i 2005-06. Hans historie fra tjenesten kan leses her. Tore J Rosseid har Forsvarsmedaljen med to stjerner, Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og FN-medaljen for UNTSO.