Tre grunner til at ­Stortinget åpner pengesekken

Arbeiderpartiet vet at en opptrapping av forsvarsbudsjettet blir mer smertefullt budsjettmessig for en fremtidig regjering, enn for dagens. Det blir derfor et poeng for Arbeiderparitet og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt, ikke å love for mye. (Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS) Av Aslak Bonde Frittstående politisk analytiker. Før det var han