Langtidsplanen

Du er her:-Tag: Langtidsplanen

Langtidsplan på overtid

Langtidsplanen vil først bli behandlet i forbindelse med neste års forsvarsbudsjett. Regjeringen signaliserer at den vil strekke seg lenger. Vi får en hektisk høst. Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Den langtidsplanen regjeringen har lagt frem denne gangen skiller seg vesentlig fra hva vi har sett tidligere.

2020-07-01T08:32:39+02:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 3-2020|Tags: |

Våpenhvile til høsten

Anniken Huitfeldt (AP) og Liv Signe Navarsete (SP) i Nord-Norge blir orientert om situasjonen i Hæren av generalmajor Odin Johannessen. ( Foto: Ole Sverre Haugeli/Hæren)  Av Dag Tangen Olsen I fjor høst ble det inngått et bredt kompromiss på Stortinget om Landmakten mellom Arbeiderpartiet, KrF og regjeringspartiene. Nye stridsvogner, flere

Fortsatt ikke enighet om langtidsplanen

Forsvarskomiteen ble ikke enig om innstillingen til Forsvarets langtidsplan i dag, fredag. Man har tatt pause i forhandlingene til etter KrFs landsstyremøte i morgen ettermiddag. Forhandlingene mellom lederne for de seks partiene i Stortinget foregikk halvannen time fredag uten at man kunne komme til enighet. Situasjonen er så langt uavklart får Norges Forsvarsforening opplyst. Det

2017-01-09T09:44:37+01:00Av |Kategorier: Nyheter|Tags: |

Kystsonen er sentral for forsvar av Noreg

Den marinestruktur som er tilrådd i Langtidsplanen er basert på ei grunnleggande feilvurdering av trugsmål og militære utviklingstrekk. Kystsonen er sentral, meiner forfattaren. Tor Ivar Strømmen, Orlogskaptein Lærar i sjømakt/Sjøkrigsskulen I langtidsplan for Forsvaret (LTP) legg Regjeringa opp til ein marinestruktur på fem fregattar, fire ubåtar og noko

2017-01-09T09:44:40+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 4-2016|Tags: |

Fare for ekstra mye spill

Langtidsplanen skal behandles i Stortinget rett før en forventet dramatisk budsjettforhandling. Dermed kan det bli ekstra mye politisk spill. Av Kjell Dragnes Journalist, tidligere Moskva-korrespondent Alt er og blir annerledes: Prosessen med å lage den nye Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) startet med at forsvarsministeren gjorde et stort poeng av

2017-01-09T09:44:43+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 3-2016|Tags: |

En monumental politisk utfordring

I Forsvarsdepartementet jobbes det nå hardt med å analysere alle råd og innspill til den nye langtidsplanen. Et nøkkelord i disse avveiningene er risiko, skriver forsvarsministeren. Av Ine Eriksen Søreide Forsvarsminister Når dette bladet når leseren er det ganske nøyaktig to år siden Russland startet sin aggresjon mot Ukraina

2016-12-28T13:01:50+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 1-2016|Tags: |