Lederen

Hvem trenger vi å berolige?

Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening I mars gjennomfører Forsvaret en vinterøvelse i Finnmark, nærmere bestemt mellom Alta og Lakselv. Foruten HV, Hæren og norske spesialstyrker vil øvelsen inkludere britiske og amerikanske styrker totalt om lag 700 soldater. Fokus er å trene soldater til å håndtere vinterforhold. Selv

Av |2017-02-03T12:49:28+01:003. februar 2017|Kategorier: Norges Forsvar 1-2017|Tags: |

Donald Trump har et poeng

Donald Trump har et poeng Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Kort tid etter at Forsvarsdepartementet la frem langtidsplanen «Kampkraft og bærekraft» trakk Storbritannia seg fra EU. Dagen etter at den samme langtidsplanen ble vedtatt i Stortinget ble Donald Trump valgt til president i

Av |2017-01-09T09:44:34+01:009. desember 2016|Kategorier: Norges Forsvar 6-2016|Tags: |

Militærfaglig

Militærfaglig? Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening I2015 la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem sitt militærfaglige råd til regjeringen. Det man i dag kan spørre seg er hvor militærfaglig blir den forsvarsstrukturen Stortinget til slutt kommer til å vedta. Det er tre forhold vi mener

Av |2017-01-09T09:44:38+01:0020. september 2016|Kategorier: Norges Forsvar 4-2016|Tags: |

Sikkerhet er ikke gratis

Sikkerhet er ikke gratis Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Når dette nummeret av Norges Forsvar utgis har regjeringen kommet langt i behandlingen av Stortingsproposisjonen om Forsvarets fremtidige struktur. Nå skal Stortinget ta stilling til proposisjonen, og det er viktig at regjeringen legger frem

Av |2017-01-04T11:54:15+01:001. april 2016|Kategorier: Norges Forsvar 2-2016|Tags: |

Det er tydelig at mange er opptatt av forsvars- og sikkerhetspolitikk

Det er tydelig at mange er opptatt av forsvars- og sikkerhetspolitikk Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Det er tydelig at mange er opptatt av forsvars- og sikkerhetspolitikk. Denne høsten har Forsvarsforeningen arrangert en rekke møter rundt om i landet. De fleste steder har

Av |2017-01-04T12:03:14+01:001. desember 2015|Kategorier: Norges Forsvar 6-2015|Tags: |

Underdimensjonert, underfinansiert, ­eller begge deler?

Underdimensjonert, underfinansiert, eller begge deler? Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Gjennom en rekke år har Forsvaret både vært underdimensjonert og underfinansiert. Underdimensjonert fordi Forsvaret ikke har svart til de -sikkerhetspolitiske utfordringene. Underfinansiert fordi politikerne ikke har villet betale for det forsvaret de selv

Av |2017-01-04T12:06:05+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

Det vakte atskillig oppmerksomhet

Det vakte atskillig oppmerksomhet Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening   Det vakte atskillig oppmerksomhet da den norske, svenske, danske, finske og islandske forsvarsministeren sammen gikk ut i en kronikk i Aftenposten og erklærte at de nordiske landene må forholde seg til Russland annerledes

Av |2017-01-04T12:09:41+01:001. august 2015|Kategorier: Norges Forsvar 4-2015|Tags: |

Kjøper Mercedes, men har ikke råd til garasje

Kjøper Mercedes, men har ikke råd til garasje Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Etablering av hovedbase for de nye kamp-flyene F-35 som nå er under produksjon i USA var lenge en varm potet i den forsvarspolitiske debatt. Det knyttet seg stor spenning til

Av |2017-01-04T12:16:28+01:001. mars 2015|Kategorier: Norges Forsvar 2-2015|Tags: |

Forsvaret under lupen

Forsvaret under lupen Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Forsvaret under lupen. Forsvarets målsetting i en fireårsperiode er å effektivisere internt tilsvarende en samlet effekt på 640 millioner kroner. Halvveis i perioden kan forsvarssjefen konstatere at Forsvaret ligger 320 millioner kroner etter forutsetningen. Vi

Av |2017-01-04T12:18:40+01:001. januar 2015|Kategorier: Norges Forsvar 1-2015|Tags: |

Title

Go to Top