Norge, Sverige og Finland inngår forsvarsavtale

Se video link her Forsvarsministerene i Norge, Sverige og Finland inngikk onsdag en intensjonsavtale med sikte på å forbedre de tre landenes evne til å samarbeide om og gjennomføre militære operasjoner. Det var under et besøk på Garnisonen i Porsanger at avtalen ble undertegnet av de tre forsvarsministrene Peter Hultquist fra Sverige, Antti Kaikkonen fra